Banner 1-home
Banner 1-home
Banner 1@2x

SELAMAT DATANG KE
URUSHARTA JAMAAH

Urusharta Jamaah is an investment holding and asset management company wholly owned by the Minister of Finance (Incorporated).

Urusharta Jamaah is an investment holding and asset management company wholly owned by the Minister of Finance (Incorporated).

Urusharta Jamaah ialah sebuah syarikat pemilikan pelaburan dan
pengurusan aset yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan
(Diperbadankan).

Banner 2

MEMULIHKAN ASET UNTUK PERTUMBUHAN LESTARI

Urusharta Jamaah dimandatkan oleh Kerajaan untuk memulihkan portfolio
dan meningkatkan nilai asetnya dengan berkesan.

previous arrow
next arrow
SIAPA KAMI
   
SIAPA KAMI

MEMANGKIN PERTUMBUHAN

Urusharta Jamaah (UJ) ialah sebuah syarikat pengurusan aset yang ditugaskan untuk menguruskan aset yang dipindahkan daripada Syarikat Berkaitan Kerajaan (Government Linked Investment Company atau GLIC) pada tahun 2018.

UJ komited untuk melaksanakan penstrukturan aset yang diperoleh dan memaksimumkan nilai pemulihan aset untuk memperbaiki kedudukan kewangan GLIC tersebut.

MANDAT KAMI

   

MANDAT KAMI

PELAKSANAAN STRATEGIK
UNTUK MEMBANGUNKAN ASET

Melalui mandat bertempoh 10 tahun, fokus kami adalah untuk melaksanakan penambahbaikan portfolio aset dan meminimumkan komitmen kewangan Kerajaan terhadap rancangan menyelamatkan GLIC berkenaan. Dibantu dengan kepakaran dan sumber yang mampan, UJ komited untuk merealisasikan objektif berikut:

Penstrukturan dan Pemurniaan Aset

Memaksimumkan Nilai Pemulihan Aset

Menyusun Semula dan Meneruskan Operasi Aset

Tebus Semua Instrumen Kewangan

ASET

   

ASET

STATISTIK RINGKAS

UJ bukan sahaja melindungi nilai aset yang diterima, malah turut mencipta dan mengembangkan nilai jangka panjang portfolio syarikat.

building-icon
RM 0 Bil

Nilai Pasaran Hartanah di bawah Pengurusan pada 31 Disember 2022

circle-icon
RM 7 Bil

Nilai Pasaran Ekuiti pada 31 Disember 2022

building-arrow
RM 0 Bil

Nilai Pindahan Aset

hand-building
> 0

Menguruskan lebih daripada 25 hartanah di seluruh negara

SIARAN MEDIA & PENGUMUMAN

10 Jun 2022
THHE to carry out shipbuilding, ship repairs with Tellus Asia & Enigma
8 Mac 2022
The Star: Urusharta Jamaah Rebalances Portfolio

ARTIKEL BERITA

   

ARTIKEL BERITA

DALAM RADAR KAMI

29 Julai 2022

Urusharta Jamaah sells entire 10.42% stake in Glomac to Shapadu Capital

MEWUJUDKAN PELUANG
PERTUMBUHAN UNTUK ASET UTAMA