GALERI

Prop_1

Pengiktirafan: MOF Inc Tower Menang Anugerah Perak di The Edge Malaysia BMSPA 2022

SAA_1

Pelaksanaan Penguntukan Strategik Aset

Inv_2

Seminar Dalaman Pelaburan

Bod_2

Kesimpulan Akhir Tahun

Prop_1

Pengiktirafan: MOF Inc Tower Menang Anugerah Perak di The Edge Malaysia BMSPA 2022

SAA_1

Pelaksanaan Penguntukan Strategik Aset

Inv_2

Seminar Dalaman Pelaburan

Bod_2

Kesimpulan Akhir Tahun

Pengiktirafan: MOF Inc Tower Menang Anugerah Perak di The Edge Malaysia BMSPA 2022

MOF Inc Tower telah menerima pengiktirafan anugerah perak dalam kategori utama “kategori bawah 10 tahun pejabat milik persendirian dalam strata bercampur”, di Best Managed & Sustainable Property Awards 2022 (BMSPA 2022) yang dianjurkan oleh The Edge Malaysia. Bangunan tersebut diuruskan oleh perunding harta antarabangsa, Rahim & Co.

Embarking on Strategic Asset Allocation

At a corporate retreat, the management conducted a workshop for the Company’s implementation of Strategic Asset Allocation (SAA). The SAA is a long-term strategy framework that aims at reducing risks by diversifying the
allocation of assets and periodical rebalancing of the assets to improve UJ’s overall portfolio returns.

Seminar Dalaman Pelaburan

Seminar hibrid yang telah dijalankan pada 7 Februari 2022 adalah untuk menerangkan kepada Lembaga Pengarah dan Panel Pelaburan (Investment Panel atau IP) berkaitan ekonomi terkini dan pandangan pasaran bagi portfolio pelaburan domestik dan global Syarikat.

Seminar tersebut disokong oleh pengurus dana luaran dan broker stok, dan merupakan peluang bagi Lembaga dan IP untuk berkenalan dengan penceramah jemputan dari institusi kewangan yang terkenal.

Kesimpulan Akhir Tahun

Lembaga UJ telah menganjurkan mesyuarat secara bersemuka buat pertama kali sejak awal 2020.

Mesyuarat tersebut yang diadakan pada 7 Disember 2021 telah dipengerusikan oleh YBhg. Dato’ Shukri, Pengerusi Lembaga Pengarah UJ. Mesyuarat ini ialah mesyuarat yang keempat bagi tahun 2021 dan merupakan platform untuk berhubung semula.

Pelaksanaan Penguntukan Strategik Aset

Pengurusan Syarikat telah menjalankan bengkel ketika pemukiman korporat untuk pelaksanaan Penguntukan Strategik Aset (Strategic Asset Allocation atau SAA). SAA merupakan strategi rangka kerja jangka panjang yang bertujuan untuk mengurangkan risiko dengan mempelbagaikan penguntukan aset dan mengimbangkan secara berkala aset tersebut untuk memanfaatkan pulangan portfolio UJ.